Inloggen Onview

Naar Horus

SFTI

 

Wat is beschermingsbewind?

Sommige mensen zijn door een psychische of lichamelijke beperking (tijdelijk) niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Beschermen tegen het maken van schulden. Maar het bewind zorgt er ook voor, dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.
Een bewindvoerder beheert uw inkomsten. De bewindvoerder zorgt dat met uw inkomsten uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op nieuwe schulden kleiner wordt.

Als er geen inkomsten zijn, kan een bewindvoeder zijn taken niet uitvoeren.

 

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?

Een rechter bepaalt hoe lang een beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. Wilt u stoppen met het beschermingsbewind, dan moet u de rechter om toestemming vragen. De rechter bekijkt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

 

De bewindvoerder

Soms kiest de persoon die onder bewind gesteld wordt een familielid of een partner als bewindvoerder. Maar er kan ook een professionele bewindvoerder worden aangesteld.

Het aanstellen van een bewindvoerder is een belangrijke beslissing, want alleen een goede bewindvoerder geeft de rust die nodig is.

 

Naar de rechtbank

Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam. Degene die onder bewind gesteld wil worden gaat met de beoogd bewindvoerder naar de rechtbank en daar doet een rechter de uitspraak.


Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na de benoeming door de rechtbank, een beschrijving van alles wat onder het bewind is gesteld. Inkomen, spaargeld, schulden etc. Die beschrijving wordt naar de rechtbank gestuurd.

De bewindvoerder regelt daarnaast onder andere de volgende zaken:

 • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen
 • Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
 • De jaarlijkse aangifte inkomensbelasting (box 1)
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten volgens een persoonlijk budgetplan
 • De behandeling en doorzending van uw post
 • Helpt bij het aanvragen van uitkeringen
 • Jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank


Verantwoording

De bewindvoerder legt ieder jaar verantwoording af aan de rechtbank. In de verantwoordingstaan onder andere het volgende:
 • Ontvangen inkomsten
 • Vaste lasten
 • Af te betalen schulden
 • Afbetaalde schulden
 • Begin- en eindsaldo van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd

Kosten van de bewindvoerder

De vergoeding voor de bewindvoerder is niet willekeurig, hier zijn tarieven voor vastgesteld. Als het inkomen van de onder bewind gestelde te laag is, kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd.