Inloggen Onview

Naar Horus

SFTI

 

Werken met Onview


Via Mijn OnView kunt u meekijken met uw bewindvoerder. U kunt hier nuttige informatie vinden, bijvoorbeeld uw budgetplan en welke betalingen er voor u worden gedaan. Daarnaast is er informatie te vinden over eventuele schulden en uw verzekeringen.
De overzichten worden regelmatig (maar meestal niet dagelijks) bijgewerkt.

U kunt op 2 manieren inloggen in mijn OnView. U kunt de volgende regel intypen in uw browser: https://mijn.onview.nl
Of u gaat eerst naar www.waalsprongbewindvoering.nl en klinkt dan op de button voor de cliënt-login:

Nu kunt u inloggen. U gebruikt daarvoor de login-gegevens die u van ons heeft ontvangen. Bent u die kwijt, of heeft u die niet gehad, neem dan contact met ons op, dan helpen we u hier verder mee.
U ziet nu aan de linkerkant van uw scherm een menu, u kunt hier een keuze maken door op de betreffende knop te klikken.


Hieronder wordt per knop uitgelegd welke informatie u hier kunt vinden.

 


Hier vindt u een welkomstwoord en informatie over de bereikbaarheid van uw bewindvoerder.

 


Hier kunt u de saldo’s van uw rekeningen zien. Als u een (leefgeld)rekening heeft bij een andere bank dan de ABN AMRO, kunt u de saldo-checker voor deze rekening NIET gebruiken.
Omdat de saldo’s niet iedere dag worden bijgewerkt, kunt u de saldo-checker niet gebruiken om bijvoorbeeld te zien hoeveel geld er nog op uw leefgeldrekening staat wanneer u naar de winkel wilt. U kunt dit (meestal) wel zien via internetbankieren. Wilt u internetbankieren maar kunt u dat op dit moment nog niet, neem dan contact op met uw bewindvoerder.

 


Onder Transacties vindt u de mutaties (bij- en afschrijvingen) die op uw rekeningen gedaan zijn. Dit komt overeen met de mutaties die u ziet op uw bankafschriften.
U kunt kiezen welke rekening u wilt inzien, bijvoorbeeld uw beheerrekening of uw spaarrekening.
U kunt ook een periode kiezen. OnView kiest standaard voor de lopende maand, maar u kunt ook eerdere maanden en zelfs eerdere jaartallen aangeven. U kunt dus ook de transacties van vorig jaar nog zien of zelfs van 5 jaar geleden.
Als u de periode heeft gekozen, klikt u op ‘Rapport inladen’. De transacties verschijnen dan op uw scherm.
Soms kunt u het rapport niet laden als 2 vakjes het zelfde zijn ingevuld. Als u bijvoorbeeld transacties wilt zien van augustus 2013 tot en met augustus 2020, lukt dat soms niet. Als u dan een vakje verandert (bijvoorbeeld augustus 2013 tot en met september 2020), dan lukt het wel.
U kunt ook zoeken naar een bepaalde transactie als u een woord uit de omschrijving weet.
U kunt de transacties ook uitprinten.

 


U kunt hier uw budgetplan inzien. U kunt zelf de maand kiezen waarover u het plan wilt bekijken.
Budgetplannen uit voorgaande periodes kunnen soms afwijken van de werkelijkheid, omdat wij soms nieuwe budgetposten toevoegen of oude budgetposten aanpassen. U gebruikt deze knop dus vooral, om uw budgetplan van dit moment te bekijken en te zien of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Als de ‘Totaal optelling’ negatief is, bijvoorbeeld € - 8,35 betekent dit, dat uw uitgaven in de betreffende maand hoger zijn dan uw inkomsten. Wanneer u dit ziet, kunt u contact met ons opnemen m te kijken of er misschien een aanpassing in uw budgetplan nodig is. Wij streven altijd naar positieve budgetplannen.
Het actuele budgetplan kunt u zien als een begroting voor de lopende maand of de komende maand. Er kunnen betalingen in staan die niet echt in die maand plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een factuur van Vitens die eens per kwartaal komt, of een abonnement wat u maar eens per jaar betaalt.
We werken uw budgetplan regelmatig bij. Als u toch inkomsten of uitgaven ziet in uw budgetplan van deze maand die u niet (meer) heeft of bedragen die niet meer kloppen, kunt u contact met ons opnemen, dan houden we samen uw budgetplan up-to-date.

 


Hier ziet u, net als bij de Transacties, een overzicht van de betalingen die voor u gedaan zijn. U ziet hier alleen de gegevens van de beheerrekening, u kunt zelf de periode kiezen die u wilt zien.
Het verschil met Transacties is, dat u hier per rubriek ziet wat er ontvangen of betaald is. Bijvoorbeeld ‘zorgtoeslag’, ‘huur’ of ‘leefgeld’ . U ziet niet de datum van de betaling, maar wel de totaaltelling. U zou hier bijvoorbeeld kunnen zien, hoeveel leefgeld u in 2019 heeft gehad of hoeveel salaris u dit jaar tot nu toe heeft ontvangen.
De rubrieken die u hier ziet, komen overeen met de rubrieken die terugkomen in de Rekening en Verantwoording die wij ieder jaar indienen bij de rechtbank. Indien u deze zelf leest of ondertekent, kunt u hier dus ook de bedragen uit de verantwoording per rubriek terugvinden en controleren.

 


Hier ziet u een overzicht van de schulden, zoals die bij ons bekend zijn. De bedragen zijn gebaseerd op de laatste brief van de schuldeiser die wij in ons dossier hebben.
Als u in een schuldregeling zit (minnelijk traject of WSNP) kan het zijn dat het overzicht niet actueel is. Een actueel overzicht kunt u dan, mocht u dat willen, opvragen bij de instantie waar uw schuldregeling loopt.
Als u geen schulden heeft, ziet u hier niets. Heeft u schulden gehad maar zijn die afbetaald, dan kunt u deze nog terugzien door een vinkje te zetten in het vakje ‘Afgelost’.
Wanneer er op een schuld wordt afgelost, kunt u aan het groene balkje onder ‘verloop’ zien hoever u bent met aflossen.
Heeft u een schuld die niet in het overzicht staat of waarvan u weet dat het bedrag anders is dan in het overzicht, neem dan contact met ons op!

 


Hier vindt u informatie over welke verzekeringen u heeft (bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of uitvaartverzekering), waar deze verzekering is afgesloten en uw polisnummers.