Inloggen Onview

Naar Horus

SFTI

 

Schulden

Beschermingsbewind is geen oplossing voor problematische schulden.

Wanneer u schulden heeft, zal de beschermingsbewindvoerder eerst kijken of het mogelijk is een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen. Maar wanneer het niet lukt om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een 'problematische schuldsituatie'. De bewindvoerder kan dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij de schuldhulpverlenende instantie in uw woonplaats. De bewindvoerder zal u waar nodig ondersteunen in de contacten met deze instantie.

Beschermingsbewind kan u ondersteunen bij het voorkomen van (nieuwe) schulden, doordat uw inkomsten en uitgaven (beter) in balans zijn en de bewindoerder er over waakt dat uw vaste lasten tijdig betaald worden. Soms wordt beschermingsbewind dan ook als voorwaarde gesteld om voor een schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen.

Route naar schuldhulpverlening

Iemand kan pas succesvol een schuldhulpverleningstraject starten wanneer hij of zij een half jaar financieel stabiel is. Er zijn daarom een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Zoals:

-Een stabiele persoonlijke situatie. Dit houdt in, geen lopende echtscheiding. Geen ernstige persoonlijkheids- of verslavingsproblematiek
-Het budget moet op orde zijn
-Een vaste woon- of verblijfsplaats
-Geen nieuwe schulden
-Geen nieuwe boetes

Wanneer iemand in een instabiele situatie toch wordt aangemeld is de kans op groot dat iemand wordt afgewezen. Na een afwijzig wordt diegene voor een bepaalde periode uitgesloten voor een schuldhulpverleningstraject. Het is dus belangrijk om iemand pas aan te melden wanneer hij of zij aan alle voorwaarden voldoet.

Wanneer iemand wel naar schuldhulpverlening kan, begeleidt en ondersteunt Waalsprong Bewindvoering. Samen bekijken we voor welk schuldhulpverleningstraject iemand in aanmerking kan komen. We maken een schuldhulpverleningsdossier en indien wenselijk gaan we mee naar gesprekken.